ഫോണിലെടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലിട്ടു; സര്‍പ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് നല്‍കി ഗൂഗിള്‍ ഞെട്ടിച്ചു
Media One

ഫോണിലെടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലിട്ടു; സര്‍പ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് നല്‍കി ഗൂഗിള്‍ ഞെട്ടിച്ചു

Quintype Stories

Summary

സ്വന്തം ഫോണിലെടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂര്‍ സ്വദേശി അജ്മലിനെ അമ്പരിപ്പിച്ച് ഗൂഗിള്‍.

Year in Review | Quintype
reflect.quintype.com