പേരക്കുട്ടിയുടെ മുന്നില്‍ വച്ച് അമ്മയെ മകന്‍ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു
Media One

പേരക്കുട്ടിയുടെ മുന്നില്‍ വച്ച് അമ്മയെ മകന്‍ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു

Quintype Stories

Summary

വീട്ടില്‍ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന അമ്മയെ മകന്‍ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് എതിര്‍ത്തതോടെ അവരുടെ കഴുത്തില്‍ ബലമായി പിടിച്ചായിരുന്നു പീഡനം.

Year in Review | Quintype
reflect.quintype.com